Declarație de etică

Declarația de etică

1. Norme de publicare

 • Revista respectă etica cercetării științifice și promovează onestitatea academică, acceptând spre publicare doar materialele care respectă buna conduită a cercetării științifice.

 • Revista acceptă doar contribuții originale, care nu au mai fost publicate anterior, integral sau parțial.

 • Contributorii, referenții și colegiul editorial își asumă în cadrul procesului editorial respectarea unor norme și condiții care confirmă și garantează calitatea academică și integritatea științifică a materialelor trimise redacției, precum și analiza obiectivă în procesul de recenzare și popularizarea lor.

2. Responsabilitatea autorilor

 • Materialele propuse spre publicare este necesar să fie trimise pe adresa electronică a redacției în mod personal de către autori, respectând normele de tehnoredactare și citare ale revistei pentru studiile și articolele științifice, normele de redactare ale traducerilor patristice și normele privind redactarea recenziilor..

 • Fiecare material trebuie să fie însoțit de informații privind titlul științific și profesional al contributorului, poziția didactică sau academică, afilierea instituțională, datele de contact, precum și acordul de publicare.

 • Contributorii este necesar să își asume eventualele observații ce privesc revizuirea sau completarea materialului original, în concordanță cu instrucțiunile tehnice solicitate de redactori, precum și cu recomandările sau îndrumările referenților științifici, și să-l adapteze în conformitate cu cerințele solicitate.

 • Autorii au răspundere exclusivă pentru conţinutul materialului.

3. Responsabilitatea colegiului de redacție

 • Colegiul de redacţie analizează și decide acceptarea sau respingerea unui material, iar contestațiile nu sunt admise.

 • Materialele care nu se integrează în rubricile Revistei sau care nu au un profil compatibil cu așteptările cititorilor, nu vor fi luate în considerare pentru publicare.

 • După primirea recenziilor din partea referenților, decizia finală de publicare sau respingere a materialelor revine colegiului de redacție. În situații speciale, redacția poate cere analize suplimentare sau se poate consulta cu editori ai altor publicații de profil din țară sau străinătate.

 • Colegiul de redacţie re-examinează modul în care materialele au fost revizuite de autori la solicitarea referenților.

 • Redactorii vor anunța autorii cu privire la acceptarea, completarea, revizuirea, respingerea materialelor trimise spre publicare

4. Plagiatul

 • Încălcarea condițiilor de etică și integritate academică ale revistei în diferite moduri (plagiat, trimiterea unui articol publicat anterior sau a aceluiași material mai multor reviste fără a a specifica acest lucru în propunerea de publicare etc.) duce la respingerea materialului de către colegiul de redacție, fără ca acesta să mai fie trimis la recenzare

5. Politica de acces

 • Revista oferă acces la conținutul său exclusiv pe baza abonamentelor.

6. Drepturi de autor și copyright

 • Contributorii au obligația de a respecta drepturilor de copyright ale materialelor vizuale (ex. poze) trimise spre publicare și poartă întreaga respunsabilitate legală în această privință.

 • Revista deține toate drepturile de copyright pentru materialele publicate.

 • Autorii au dreptul de a folosi, parțial sau integral, materialul publicat pentru pregătirea altor proiecte personale: teze, dizertații sau cărți, făcând mențiunea coordonatelor publicației originale.

 • Studiile/articolele sau traducerile publicate în Revistă pot fi folosite în cuprinsul unor volume colective sau omagiale ale editurilor bisericești din cuprinsul Patriarhiei Române.Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți navigarea.