Istoric Revistă

Revista Studii Teologice apare începând cu anul 1929 (cu o întrerupere între 1940-1949). Iniţiatorii revistei au fost profesorii de la Facultatea de Teologie din Bucureşti: Pr. I. Popescu-MălăeştiPr. Tudor PopescuPr. Ioan MihălcescuŞerban IonescuPr. Petre VintilescuPr. Grigore CristescuDimitrie BoroianuVasile Gh. Ispir, motiv pentru care a şi purtat subtitlul de „Publicaţie a Facultăţii de Teologie din Bucureşti”. Aşa după cum citim în „Cuvântul înainte” al primului număr, Studiile Teologice se doreau a fi „o tribună unde fiecare cercetător sârguitor şi temeinic lucrător îşi va putea spune cuvântul său documentat”. Prima serie şi-a încetat apariţia în 1940.

Seria a II-a este legată de anul 1949, moment în care regimul comunist a scos facultăţile de teologie din universitate. Studii Teologice deveneau „Revista institutelor teologice” din Patriarhia Română. Cu acel prilej, Patriarhul Justinian preciza rolul pe care urma să-l aibă revista în viaţa Bisericii: „Menită a fi un preţios sprijin acelor mulţi şi vrednici clerici, care se ostenesc să deprindă rostul lor adevărat de păstori sufleteşti ai poporului nostru, revista Studii Teologice porneşte la drum, chemând pe cucernicii preoţi să dezbată studiile pe care le va publica şi să împărtăşească şi credincioşilor lor lumina desprinsă din ele”. Revista a apărut fără întrerupere în perioada grea a regimului comunist, graţie contribuţiilor valoroase ale profesorilor de teologie din cele două facultăţi care au funcţionat în acea perioadă, la Bucureşti şi la Sibiu. Este recunoscut faptul că în această perioadă, în care a activat generaţia de aur a teologiei româneşti, posibilitatea publicării de cărţi teologice fiind redusă, cea mai mare parte a studiilor teologice ale acestor mari profesori au apărut în revistele centrale ale Patriarhiei române, în special în revistele Studii Teologice şi Ortodoxia.

Seria a III-a a revistei apare începând cu anul 2005, potrivit hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr. 3763/2003, care a aprobat propunerile primului Congres al Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, ţinut la Durău, între 8-10 sept. 2003.

Noua serie este motivată de schimbările ce au urmat anului 1989, cu provocările lor profunde, care aşteaptă din partea teologilor un răspuns de mare adâncime şi cuprindere, ancorat în tradiţia şi în duhul Bisericii Ortodoxe de Răsărit. Întreaga problematică ce poate fi abordată astăzi din perspectivă teologică este vastă: statutul religiei ca disciplină predată în şcoalăasistenţa socială organizată de Bisericăsecularizareaglobalizareasincretismul religiosevoluţiile spectaculoase în domeniul bioeticii şi al celorlalte ştiinţedialogul cu celelalte confesiuni şi religii etc. De aceea, conţinutul revistei a fost îmbogăţit cu noi rubrici, în care profesorii de teologie, în special, dar şi ceilalţi colaboratori ai revistei sunt chemaţi să-şi aducă contribuția. Cu privire la linia noii serii a revistei, Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist sublinia în „Precuvântarea” numărului 1/2005: „Revista Studii Teologice , în noua sa formă, apare ca o cerinţă imperioasă a facultăţilor de teologie, ca factor de comunicare între ele, de împărtăşire a experienţelor şi realizărilor, de perfecţionare a activităţilor didactice şi de cercetare teologică, la care să colaboreze toate facultăţile, aducându-şi astfel fiecare contribuţia la ţinuta şi la nivelul ei ştiinţific. Ea va rămâne, aşadar, revistă centrală a Bisericii, însă devine purtătoarea ideilor, dezbaterilor şi preocupărilor facultăţilor de teologie, şi ca atare, se va afla în grija şi responsabilitatea Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din Bucureşti, cu un comitet redacţional reprezentativ pentru toate facultăţile de teologie”.

Fiind o funcţie a Bisericii, teologia nu poate exista în afara Bisericii, pentru că nu poate exista cunoaştere a lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt, iar Acesta se împărtăşeşte lumii prin Sfintele Taine ale Bisericii. Revista Studii Teologice, cu statutul ei, în egală măsură bisericesc şi teologic, constituie un liant puternic între teologia academică şi viaţa Bisericii. Redactată de teologi cu binecuvântarea Bisericii, editată şi tipărită de Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române şi difuzată în toate unităţile bisericeşti, către toţi ierarhii, preoţii, monahii şi binecredincioşii creştini, revista va funcţiona ca un canal de comunicare, sperăm, ziditor şi pentru cei care o scriu, şi pentru cei care o citesc.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți navigarea.