Procesul de recenzare

Trimiterea spre publicare în Revista „Studii Teologice” a unui material presupune asumarea faptului că acesta nu a mai fost publicat, dar și a faptului că nu mai este trimis spre publicare în altă parte. În același timp, autorii sunt rugați să respecte cerințele indicate mai jos. Trebuie știut că materialele considerate în afara scopurilor editoriale anunțate ale Revistei sau sunt lipsite de interes pentru cititori, nu vor fi luate în considerare pentru publicare. Această situație nu reflectă neapărat calitatea materialului, ci numai nepotrivirea cu politica editorială a Revistei. Autorii vor fi înștiințați dacă textele sunt înaintate pentru procesul de recenzare (peer-review).

Pentru a îndeplini normele naționale și internaționale pentru procedura de peer-review (recenzare) a textelor pentru publicare, Colegiul de Redacție a stabilit introducerea procedurii de recenzare internă și externă.

Ce presupune acest model? 

Înainte de a explica întreaga procedură, trebuie știut că acest model promovează calitatea articolelor și un prim pas îl reprezintă recenzarea anonimă, adică autorul nu cunoaște cine anume îi va recenza articolul, dar nici referenții nu vor cunoaște cine este autorul textului. Pentru a îndeplini acest aspect, autorul articolului este rugat să nu facă referiri explicite la anterioarele sale publicații tocmai pentru ca referenții să nu recunoască cine este autorul textului.

Pașii care se vor urma pentru recenzarea internă și externă sunt următorii:

Pasul nr. 1: După primirea textului, secretarul de Redacție anunță autorul, în cel mult o săptămână de zile, că textul său a fost descărcat și că a fost înregistrat pentru a intra în procesul de recenzare;

Pasul nr. 2: Prima evaluare a textului se va face intern, de către un referent, ales din lista oficială a recenzorilor interni, care va avea următoarele sarcini: observă dacă textul respectă condițiile pentru publicare în acord cu regulile pre-stabilite de Redacție (Procedura editorială, Normele de tehnoredactare), este atent să nu regăsească indicii cu privire la numele autorului, urmărește să vadă dacă sunt îndeplinite condițiile științifice de publicare, după care propune sau nu textul pentru a fi trimis către recenzorii externi. În cazul în care textul nu respectă cerințele amintite, autorul va fi înștiințat pentru a aduce modificările necesare;

Pasul nr. 3: Dacă textul trece de recenzarea internă, Colegiul de Redacție va direcționa textul către un referent extern, ales din lista oficială a recenzorilor externi (peer-review „in blind”), fără datele de identificare ale autorului, împreună cu referatul tip de recenzare;

Pasul nr. 4: Recenzorul extern, după analiza cu atenție a textului, va completa referatul tip în care va preciza dacă studiul va fi publicat în forma trimisă/necesită revizuiri/sau este respins și îl va trimite Redacției. În cazul în care textul trebuie revizuit, observațiile recenzorului sunt trimise autorului. În interval de 3 săptămâni, autorul textului are libertatea de a face modificările propuse de către referent și de a transmite textul la Redacția Revistei. Apoi, textul este retrimis recenzorului pentru a valida rezultatul. În atare cazuri, procesul poate dura 2-4 luni. În cazul în care răspunsul referentului este unul pozitiv, textul va fi pregătit pentru o ultimă verificare tehnică internă și apoi înaintat spre redactare și corectare;

Pasul nr. 5: Publicarea este prevăzută, de regulă, în primul număr al Revistei după definitivarea textului. Autorul va fi anunțat de către Redacție că textul a fost dat spre publicare sau nu, în funcție de caz.

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți navigarea.