Abrevieri

Pentru prescurtările impuse la nivel internaţional, va fi folosită lucrarea standard IATG² (S.M. Schwertner, Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete, Berlin, ed. 2, 1994).

Sfânta Scriptură

Citatul din Sf. Scriptură va fi făcut după modelul: Fc 3,15 sau Fc 1,26-27.

Facere Fc
Ieşire
Levitic Lv
Numeri Nm
Deuteronom Dt
Iosua Ios
Judecători Jd
Rut Rut
1, 2, 3, 4 Regi 1 Rg, 2 Rg, 3 Rg, 4 Rg
1, 2 Paralipomena 1 Par, 2 Par
Ezdra Ezr
Neemia Ne
Estera Est
Iov Iov
Psalmii Ps
Proverbe Pr
Ecclesiastul Ecc
Cântarea Cântărilor Cânt
Isaia Is
Ieremia Ir
Plângerile lui Ieremia Plg
Iezechiel Iz
Daniel Dn
Osea Os
Amos Am
Miheia Mi
Ioil Ioil
Avdie Avd
Iona Iona
Naum Naum
Avacum Avc
Sofonie Sof
Agheu Ag
Zaharia Za
Maleahi Mal
Tobit Tob
Iudita Idt
Baruh Bar
Epistola lui Ieremia Epist
Cântarea celor trei tineri Tin
3 Ezdra 3 Ezr
Înţelepciunea lui Solomon Sol
Înţelepciunea lui Iisus Sirah Sir
Istoria Susanei Sus
Bel şi balaurul Bel
1, 2, 3 Macabei 1 Mac, 2 Mac, 3 Mac
Manase Man
Matei Mt
Marcu Mc
Luca Lc
Ioan In
Faptele Apostolilor FA
Romani Rm
1, 2 Corinteni 1 Co, 2 Co
Galateni Ga
Efeseni Ef
Filipeni Flp
Coloseni Col
1, 2 Tesaloniceni 1 Tes, 2 Tes
1, 2 Timotei 1 Tim, 2 Tim
Tit Tit
Filimon Flm
Evrei Evr
Iacov Iac
1, 2 Petru 1 Ptr, 2 Ptr
1, 2, 3 Ioan 1 In, 2 In, 3 In
Iuda Iuda
Apocalipsa Ap

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți navigarea.