Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Procedura nr. 3

Recenzarea materialelor primite pentru publicare


1.     Secretarul de redacție pune la dispoziția recenzorului intern, specializat în domeniul sau în domeniu apropiat celui în care a fost scris textul de recenzat, materialul de recenzat, în format printat, și un formular tip de recenzare.

2.     Recenzorul intern urmărește respectarea condițiilor pentru publicare ale Revistei, întrunirea condițiilor științifice de publicare a textului, operează, pe formatul electronic al documentului, corecturile necesare de limbă română, cele privind aparatul critic și așezarea în pagină conform normelor Revistei „Studii Teologice”, urmărește ca textul să nu conțină elemente care să indice autorul său, printează în „formatul standard” textul și face recomandări în scris privind ameliorarea acestuia (informațională, bibliografică), completează și semnează formularul de recenzie.

3.     Recenzorul intern transmite Secretarului de redacție printul pe care a operat recomandări însoțit de formularul tip de recenzare completat.

4.     Urmare propunerii de publicare făcute de Recenzorul intern, Secretarul de redacție transmite, după stabilirea împreună cu Redactorul coordonator și cu Recenzorul intern a recenzorilor externi, textul printat, în forma corectată electronic de Recenzorul intern, către cei 2 Recenzori externi.

5.     Recenzorii externi, fiecare în parte, vor urmări aceeași procedură descrisă la pct. 2 de mai sus și valabilă pentru Recenzorul intern, cu completarea formularului de recenzare.

6.     După primirea documentelor de la Recenzorii externi, dacă aceștia sunt de acord cu publicarea materialului, Secretarul de redacție  introduce recomandările făcute de către cei 3 recenzori în formatul electronic al textului, sub formă de „comentariu”. La nevoie, pentru anumite situații se consultă cu Redactorul coordonator.

7.     Dacă cei doi recenzori externi nu sunt de acord cu publicarea materialului, Secretarul de redacție aduce la cunoștința autorului textului motivele specificate de recenzori și pentru care materialul nu poate fi publicat în Revistă. Dacă vreunul dintre recenzorii externi recomandă autorului ca textul să fie publicat într-o altă revistă, Secretarul de redacție va menționa și acest lucru în eMailul de încunoștințare trimis autorului textului.

8.     Dacă recenzorii externi au fost de acord cu publicarea materialului, după împlinirea pct. 6 din procedura de față, Secretarul de redacție transmite documentul electronic (care conține recomandările de îmbunătățire ale celor trei recenzori) autorului sau autorilor textului.

9.     În interval de 2 săptămâni, autorul (autorii) textului operează modificările solicitate și retransmite (retransmit), în variantă finală, textul către Secretarul de redacție.

10.  Secretarul de redacție transmite textul electronic în variantă finală către corectura internă pregătitoare trimiterii către tipar a numărului respectiv de Revistă (vezi procedura nr. 4).

11.  Secretarul de redacție se îngrijește de arhivarea, pentru fiecare studiu/articol în parte și pe numere de revistă, a documentelor privind recenzarea internă și recenzarea externă, pentru a putea fi puse, la nevoie, la dispoziția comisiilor acreditate cu urmărirea proceselor redacționale desfășurate în cadrul Redacției.