Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Procedura nr. 2

Tehnoredactarea materialelor


1.     Tehnoredactorul are întocmită macheta generală a Revistei, adică un document electronic cu primele pagini, siglele rubricilor şi stilurile folosite.

2.     Tehnoredactorul realizează o copie de lucru a machetei generale, pe care o particularizează pentru fiecare număr, începând cu primele pagini.

3.     Tehnoredactorul primeşte de la Corectorul 1 fiecare material însoţit de rezumat, abstract şi cuvinte cheie (în limba în care materialul este redactat), precum şi precizarea rubricii unde trebuie inclus.

4.     Tehnoredactorul trimite prin eMail rezumatele, abstractele şi cuvintele cheie (în limba română) Traducătorului (de limbă engleză).

5.     După ce primeşte de la Traducător rezumatul, abstractul şi cuvintele cheie ale materialului traduse în limba engleză, Tehnoredactorul introduce fiecare material în macheta generală a numărului, la rubrica respectivă.

6.     Tehnoredactorul printează materialul şi îl transmite Corectorului 2.

7.     După efectuarea corecturii de către Corectorul 2, împreună cu acesta, Tehnoredactorul efectuează eventualele modificări pe varianta electronică.

8.     Operaţiile 3-7 se repetă pentru fiecare material în parte.

9.     Tehnoredactorul finalizează în format electronic numărul respectiv de revistă, întocmind cuprinsul, indicaţiile paginilor şi numerotând colile de tipar.

10.  Tehnoredactorul printează întregul număr al revistei şi îl transmite Redactorului coordonator.

11.  După efectuarea corecturii de către Redactorul coordonator, Tehnoredactorul primeşte de la acesta printul şi introduce în formatul electronic eventualele corecturi.

12.  Tehnoredactorul întocmeşte coperta.

13.  Primind bunul de tipar din partea Redactorului coordonator, Tehnoredactorul transformă textul electronic al respectivului număr de revistă din format Word în format pdf.

14.  Tehnoredactorul transmite textul în format pdf şi coperta numărului respectiv către Redactorul coordonator.