Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

Colegiul de Redacţie

Preşedinte: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Membri de onoare: Acad. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu (Sibiu); Acad. prof. dr. Emilian Popescu (Bucureşti); IPS dr. Hilarion Alfeyev (Moscova); Pr. prof. dr. John Behr (Crestwood NY); Pr. prof. dr. John McGuckin (New York); Pr. prof. dr. Eugen J. Pentiuc (Brookline MA); Prof. dr. Tudor Teoteoi (Bucureşti).
Membri
: Pr. prof. dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti; Pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi; Pr. prof. dr. Aurel Pavel, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu; Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca; Pr. prof. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion Felea” din Arad.
Redactori corespondenţi: Lect. dr. Vasile Adrian Carabă, Bucureşti; Pr. prof. dr. Ion Vicovan, Iaşi; Prof. dr. Paul Brusanowski, Sibiu; Pr. asist. drd. Cristian-Sebastian Sonea, Cluj-Napoca; Lect. dr. Caius Cuţaru, Arad; Pr. lect. dr. IonuţHolubeanu, Constanţa; Pr. lect. dr. Radu Tascovici, Piteşti; Pr. conf. dr. Ştefan Florea, Târgovişte; Pr. lect. dr. Jan Nicolae, Alba Iulia; Pr. lect. dr. Viorel Popa, Oradea; Pr. prof. dr. Ionel Ene, Galaţi; Pr. lect. dr. Teofil Stan, Baia-Mare; Dr. Mihai Grigore, Mainz; Marius Portaru, Cambridge; Dr. Marian Simion, Boston.

Redactor şef: Pr. prof. dr. Nicolae D. Necula

Redactori: Prof. dr. Adrian Marinescu (coordonator), Lect. dr. Ionuţ-Alexandru Tudorie (secretar de redacţie), Lect. dr. Alexandru Mihăilă (tehnoredactare și administrare site), Asist. dr. Sebastian Nazâru
Corectură: Lect. dr. Constantin Georgescu (filolog)
Traducere în lb. engleză: Asist. drd. Maria Băncilă (filolog)

Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Tipografia Cărţilor Bisericeşti
Director: Pr. Mihai Hau, consilier patriarhal coordonator
Coperta şi viziunea grafică a revistei: Doina Dumitrescu
Webmaster: Mihai Vinatoru & Justin Vadana