Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

"Iconography in the Late Romanian Middle Ages: Granulometry Issues" (text în lb. engleză)

"Câteva probleme de granulaţie la iconarii Evului Mediu Românesc"

Autor(i): Mihail MIHALCU, Mihaela LEONIDA
"Prezentul studiu se ocupă de materialele folosite ca mediu în operaţiile de mărunţire conduse în atelierele iconarilor români medievali. Iconografii români cunoşteau faptul că materialele solide cu care lucrau trebuie aduse la granulaţii corespunzătoare exigenţelor tehnicilor picturale şi că mărimea granulelor avea o importanţă deosebită la realizarea lucrărilor lor. Scopul mărunţirii materialelor solide cu care lucrau iconarii români era acela de a uşura operaţiile ulterioare (preparative sau de punere în operă) dar şi obţinerea unor efecte cromatice interesante. Operaţiile unitare implicate în aducerea materialelor la granulaţia dorită sunt prezentate împreună cu o discuţie despre varietatea mediilor folosite. Iconografii români medievali ştiau că pentru fiecare pigment exista un grad optim de mărunţire şi că, la grade de fineţe mai mari, la unii dintre aceştia anumite calităţi se pierdeau. Fără a o face explicit, ei indicau nuanţat gradul de fineţe până la care trebuia să se împingă mărunţirea la fiecare pigment. Pe baza manuscriselor tehnice medievale ale iconarilor români, autorii studiului de faţă discută mărunţirea câtorva categorii de pigmenţi. Studiul continuă firesc cu o examinare a operaţiilor şi materialelor folosite comparativ cu ce ştiau şi foloseau iconarii din alte arii geografice în aceeaşi epocă.
Toate aceste informaţii au fost transmise din generaţie în generaţie şi unele dintre ele se pot găsi în „cărţile” româneşti de pictură. Erminiile româneşti medievale care ne-au parvenit reflectă o vastă cunoaştere a materialelor şi tehnicilor folosite; manuscrisele tehnice medievale ne aduc o bogăţie de informaţii despre ce ştiau iconarii din aria românească despre mărunţire, despre materialele cu care lucrau, despre cum se fac opere ce rezistă admirabil trecerii timpului. Transmise nouă într-o savuroasă limbă arhaică, reţetele si procedurile recomandate pentru mărunţire vorbesc şi ele, peste secole, despre o lume tainică în care harul artistic şi cunoştinţele despre materiale ajunseseră la nivel similar cu cele din centre culturale mai bine cunoscute, în Europa Occidentală sau în aria bizantină."Taguri:
Studiu
Pagini: