Search

Revista Studii Teologice

REVISTA FACULTĂŢILOR DE TEOLOGIE DIN PATRIARHIA ROMÂNĂJA slide show
 

"Further Notes on the Aesthetic ’Shadow’ of Gothic Arianism in Ravenna" (text în lb. engleză)

"Din nou despre „haina” estetică a arianismului goţilor în Ravenna"

Autor(i): Dragoș MÎRȘANU
"Studiul de faţă oferă consideraţii noi în marginea unei cercetări recente, intitulată – în traducere – „Despre «haina» estetică a arianismului: arheologie, arhitectură şi artă în epoca ereziilor”, pe care am publicat-o în paginile unui Festschrift Andrei Pleşu (Zeta Books, 2009). Aceasta era o investigaţie asupra posibilei reflecţii în artă a disputei teologice între barbarii arieni şi romanii ortodocşi din Galia, Hispania sau Italia, în perioada Antichităţii târzii (sec. V-VI). Spre exemplu, analizând datele obţinute din studiul iconografiei bisericilor din Ravenna sec. al VI-lea şi ferindu-mă de pericolul supraevaluării unor mărturii excepţionale, conchideam că nu se poate afirma cu certitudine că arta a fost instrumentată astfel încât să ilustreze şi să afirme polemic diferenţele specifice doctrinelor arianismului, respectiv creştinismului nicean (împotriva arianismului).
Citit în continuarea rezultatelor cercetării principale, textul de faţă oferă note suplimentare asupra unor elemente iconografice neluate iniţial în considerare, dar pe care am decis să le evaluez aici ca urmare a unei recente călătorii de studiu la Ravenna. Astfel, sunt discutate, în principal, medalionul cu crux gemmata din absida bazilicii S. Apollinare in Classe, mozaicul reprezentând Cina cea de Taină cu doi peşti şi pâini din S. Apollinare Nuovo şi tema celor Trei Magi, aşa cum e reprezentată în S. Vitale şi S. Apollinare Nuvo.
Examinarea atentă, împreună cu necesara contextualizuare istorică, conduc la reafirmarea concluziei de bază a cercetării mele: unele dintre scenele iconografice, cel puţin atunci când sunt însoţite de anumite inscripţii scripturistice, transmit un mesaj ce poate sugera o anume înţelegere privind divinitatea Fiului lui Dumnezeu. Împodobit cu astfel de inscripţii, medalionul cu marea crux gemmata din S. Apollinare in Classe (iconografie ortodoxă), poate fi considerat purtător al unui astfel de mesaj triumfător, anti-Arian. Neobişnuita scenă din S. Apollinare Nuovo (faza ariană a iconografiei) în care s-au ilustrat doi peşti la Cina cea de Taină ar putea fi înţeleasă, chiar dacă într-o manieră rezervată, drept reprezentarea unei tradiţii liturgice/religioase specifice arianismului goţilor. Motivul celor Trei Magi, prezent în bazilicile S. Vitale (iconografie ortodoxă) şi S. Apollinare Nuovo (faza ortodoxă a iconografiei) a intenţionat, în principal, să acorde statutul de noi Magi (închinători) pentru împăratul Justinian şi împărăteasa Teodora. Nu este însă exclus ca cei Trei Magi să fi fost ilustraţi şi pentru a transmite un mesaj anti-arian (ca o mărturisire a Trinităţii) şi chiar anti-monofizit (ca o afirmare a umanităţii reale a Domnului Iisus Hristos).
Studiul este însoţit de fotografii ale scenelor iconografice luate în discuţie."Taguri:
Studiu
Pagini: 199-212